Henvisninger til Capio Anoreksi Senter skal være rettighetsvurdert og må komme fra spesialisthelsetjenesten (f.eks. BUP eller DPS). Vi kan ikke ta imot henvisninger direkte fra fastleger.

For å sikre at vi utfører en korrekt vurdering av henvisningene har vi noen ønsker for hva henvisningene skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av pasientens sosiale situasjon
  • Aktuelle spiseforstyrrelsessymptomer, varighet på symptomene, tidligere behandling for spiseforstyrrelse og eventuell behandlingsresultat.
  • Aktuell vekt og lengde
  • Vekt før spiseforstyrrelsesdebut
  • Somatiske plager som følge av spiseforstyrrelsen, kopi av prøvesvar
  • Eventuelle andre somatiske plager/lidelser
  • Eventuell psykiatrisk samsykelighet 
  • Pågående legemiddelbehandling
  • Dersom pasienten er mindreårig: oppgi navn, adresse og telefonnummer til foresatte 

I tillegg trenger vi noen opplysninger etter krav fra Norsk Pasientregister (NPR) som vi jevnlig rapporterer til. En oversikt over disse opplysningene finner du som vedlegg til denne siden, både i word og pdf-format.

For sending av elektroniske henvisninger benyttes vår HER-id 144062 Capio Anoreksi Senter – Psykisk helsevern for barn og unge.

NPR-opplysninger i pdf

NPR_word22.pdf

NPR-opplysninger i word

NPR_word22.docx