Denne personvernerklæringen forteller hvordan Capio Anoreksi Senter samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring for Capio Anoreksi Senter

Capio samler inn opplysninger om deg som pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Pasient- og behandlingsopplysninger 

Når du er i behandling ved Capio Anoreksi Senter, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen samler vi inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg behandling.
I journalen inngår det opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT, løpende journalnotat under innleggelsen mm.
Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er korrekte. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er feil.
For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss. 

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring. Journalene slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Innsyn 

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, og å vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din under innleggelsen.
Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte oss.

Informasjonssikkerhet 

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis har vi en rekke sikkerhetstiltak som sikrer opplysningene om deg.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og den kontakt du har med Capio Anoreksi Senter som pasient. All kommunikasjon du har med Capio er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

Nettsiden vår, www.capioanoreksisenter.no, benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk.

Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Du kan hindre at slike informasjonskapsler lagres ved å endre på nettleserens innstillinger. Da vil imidlertid sidene ikke fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapsler i nettleseren eller ved filbehandling.​

Personvernombud

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du vil be om retting, sletting eller innsyn kan du kontakte oss på telefon og be om å få snakke med vårt personvernombud.