Overspising kjennetegnes av gjentatte og hyppige episoder av stort matinntak over kort tid med et tydelig tap av kontroll.

Den vanligste komplikasjonen til, eller følgen av overspising er overvekt. Sammen med overvekten er det også andre tilstander som kan utvikle seg,- som forhøyet blodtrykk, forhøyet kolesterol, hjertesykdom, type-2 diabetes, belastningsplager fra leddene og gallesteinssykdom.

Symptomer på overspising

  • Tilbakevendende – minst to ganger i uken – episoder med tvangsmessig overspising som ikke etterfølges av brekninger
  • Manglende kontroll over spiseatferden
  • Følelse av skam og skyld