Vi tilstreber at vårt arbeid preges av våre verdier.

Pasient- og kundefokus

Vi glemmer aldri hvem vi først og fremst er til for.

Tillit

Vi kan kun nå våre mål dersom omverdenen har full tillit til vår vilje og våre evner.

Respekt og empati

Vårt arbeid skal alltid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet.

Nytenkning

Vi vil ha medarbeidere som tar initiativ og ser nye måter å utvikle og forbedre våre ulike virksomheter på.

Samfunnsnytte

Vi streber etter varige og utviklende relasjoner til våre oppdragsgivere for å øke samfunnsnytten av vårt arbeid.