Capio Anoreksi Senter driver døgnspesialisert behandling til pasienter hvor poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig.

Henvisninger til Capio Anoreksi Senter skal være rettighetsvurdert og må komme fra spesialisthelsetjenesten (f.eks. BUP eller DPS). Vi kan ikke ta imot henvisninger direkte fra fastleger.