Det er nødvendig å spise normalt for å føle seg bra og forstå sine behov.

Hos oss spiser alle pasienter regelmessige måltider fra første dag. Kostholdet må av og til tilpasses individuelt etter pasientens fysiske tilstand. Vekten skal gradvis normaliseres både hos overvektige og undervektige. Mange pasienter med spiseforstyrrelser har et forstyrret begrep om hva som er normalt å spise. For å bygge opp et sunt forhold til mat og for å fungere som forbilder, spiser våre medarbeidere sammen med pasientene.

Vi stiller krav – og forklarer

Vi stiller krav til våre pasienter, men vi vet også at de trenger støtte for å oppfylle dem. En grunnleggende del av behandlingen går ut på å forklare hva som skjer i kroppen når man sulter seg eller overspiser, og hva som kommer til å skje når man begynner å spise. Gjennom forklaringer skaper vi trygghet og bidrar til å minske redselen for å spise.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss