Vi anser det som viktig at foreldre/foresatte blir involvert i behandlingsprosessen.

Vi anser det som viktig at foreldre/foresatte blir involvert i behandlingsprosessen. I familier hvor barn/ungdom lider av spiseforstyrrelse har ofte matsituasjonene blitt kaotiske og følelsesmessig ladede. Barnet har ofte tatt over kontrollen. Det er derfor viktig å tilby en behandling som støtter foreldrene til å gjenoppta sin rolle som foreldre/foresatte og gjenvinne selvtillit i sin foreldreutøvelse.

Avhengig av barnets/ungdommens alder planlegger vi foreldrenes/foresattes tilstedeværelse ved institusjonen. Dersom pasienten er under 15 år ønsker vi at det alltid skal være innlagt en av foreldrene/foresatte sammen med pasienten i starten av behandlingsoppholdet. I enkelte tilfeller er det ønskelig at en av foreldrene/foresatte er innlagt under hele behandlingsoppholdet.

Hos de eldre ungdommene kan det være behandlingsmessig nyttig at foreldre/foresatte ikke er innlagt sammen med ungdommen. Utfra tilstandsbildet og den enkelte ungdoms behov tilrettelegger vi for selvstendighetsarbeide i samarbeid med foreldre/foresatte.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss