Capio Anoreksi Senter i Norge og Sverige driver en kunnskapsintensiv virksomhet med høyspesialiserte medarbeidere.

  • Hensikten med forskning og utvikling er å styrke kunnskapsutvikling gjennom å synliggjøre erfaring og relevant kunnskap, utvikle ny kunnskap og bygge på gode eksempler.
  • Capio Anoreksi Senter i Norge og Sverige vil bidra til at vi øker vår læring innenfor forebygging, diagnostikk, utredning, vurdering og behandling.
  • Capio Anoreksi Senter i Norge og Sverige samarbeider med flere universitet og høgskoler i begge landene.