Capio Anoreksi Senter har systematisk oppfølging av pasientene under behandlingen.

Alle Capio´s spiseforstyrrelsesenheter i Sverige er tilsluttet Stepwise, et kvalitets- og oppfølgingsregister som administreres og ivaretas av Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS), Stockholms läns landsting (SLL) og registreres i Riksät som er et nasjonalt kvalitetsregister under «Kvalitet i psykiatrisk vård» (KPV) i Ørebro. Alle pasienter i behandling registreres ved behandlingsstart og ved faste oppsatte oppfølgingstidspunkt.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad har siden 2018 samarbeidet med Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser – NorSpis. NorSpis har som mål å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registerets målgruppe er alle pasienter som behandles for spiseforstyrrelser innen spesialisthelsetjenesten. Registeret skal inkludere pasienter som mottar utredning og behandling innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne.

I løpet av 2010 tok vi initiativ til å starte Brukerråd i samarbeid med brukerorganisasjonen ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og tidligere pasienter ved Capio Anoreksi Senter. Vi kommer regelmessig til å følge opp deres synspunkter for til enhver tid å kunne gi best mulig behandling til denne pasientgruppen.

Aktuelt: Tilfredshetsundersøkelse

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss