Vi er det selvsagte valget ved behandling av spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan være livstruende. Dersom sykdommen ikke blir oppdaget og behandlet på et tidlig stadium, kan spiseforstyrrelser bli en kronisk, svekkende og livstruende tilstand. Det er viktig å søke hjelp. Effektiv behandling finnes.

Vi tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alle former for spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser

Anoreksi

Anoreksi kjennetegnes av vekttap, redsel for å legge på seg, ofte intens mosjonering og uteblitt menstruasjon. Les mer om anoreksi >

Bulimi

Bulimi kjennetegnes av gjentatte episoder med overspising og oppkast, overmosjonering og/eller bruk av avføringsmidler. Les mer om Bulimi >

Overspisingslidelse

Overspising kjennetegnes av gjentatte og hyppige episoder av stort matinntak over kort tid med et tydelig tap av kontroll. Les mer om overspisingslidelse >

Signaler på utvikling av en spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser kan komme til utrykk på forskjellige måter.
Les mer om spiseforstyrrelser