Skoletilbudet ved Capio Anoreksi Senter ivaretas av Østfold Fylkeskommune. Dyktige lærere sørger for tett og godt samarbeid med hjemmeskolen til pasienten.

skriv fra Glemmen VGS.

For mer informasjon, se vedlagte

Skriv fra Glemmen VGS.