Vi arbeider etter en kognitiv behandlingsmodell. Det innebærer at vi samarbeider med pasienten for at vi sammen skal forstå hvordan hennes/hans tanker, følelser og kroppslige reaksjoner påvirker spiseforstyrrelsene.

Vi arbeider etter en kognitiv behandlingsmodell. Det innebærer at vi samarbeider med pasienten for at vi sammen skal forstå hvordan hennes/hans tanker, følelser og kroppslige reaksjoner påvirker spiseforstyrrelsene. Vi støtter pasienten for at hun/han skal våge å prøve nye adferdsmønster, istedenfor å forsøke å håndtere følelser og problemer gjennom mat og spising. Å våge å foreta endringer er nødvendig for å lære seg nye strategier som kan fungere for å bli trygg, og for å bygge opp sitt eget selvbilde.

For å oppnå disse målene må pasienten arbeide aktivt og trene på sine individuelle oppgaver. Behandlingen evalueres fortløpende av pasienten og behandleren sammen.

Å arbeide i tråd med en enhetlig modell gir stabilitet og trygghet for både personalet og pasienter. Kognitive behandlingsmodeller ved spiseforstyrrelser har vist seg å gi svært gode resultater i vitenskaplige studier.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss