Descriptive alt text here

Miljøarbeider

Om Marit:
Hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2004.