Descriptive alt text here

Miljøarbeider

Om Lena:
Hjelpepleier. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.