Descriptive alt text here

Behandler

Om Eva :
Inntaksansvarlig behandler. Pakkeforløpskoordinator. Helsesøster/familieterapeut/ kognitiv psykoterapeut. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.